Tarieven en lesvoorwaarden cursusjaar 2020/2021

Indeling cursusjaar 2020/2021

3 modules per cursusjaar Aantal wekelijkse lessen
Module 1: augustus t/m december 2020 17
Module 2: januari 2021 t/m april 2021 15
Module 3: mei t/m juli 2021 9
Hele cursusjaar 41

Op maandag vervallen 2 lessen (2e paasdag en 2e pinksterdag).
Op donderdag vervalt 1 les (hemelvaartsdag), de moduletarieven voor de maandag- en de donderdaglessen worden daarop aangepast.

Tarieven voor kinderen/jongeren (tot 21 jaar)

Lessen 30 minuten 45 minuten 60 minuten
Prijs per les € 22,50 € 32,50 € 42,50
Module 1: 17 lessen € 382,50 € 552,50 € 722,50
Module 2: 15 lessen € 337,50 € 487,50 € 637,50
Module 3: 9 lessen € 202,50 € 292,50 € 382,50
Hele cursusjaar 41 lessen € 922,50 € 1.332,50 € 1.742,50

De lessen zijn wekelijks, de vakanties vallen samen met die van het basisonderwijs in de regio Haarlem.

Voor jonge kinderen is een lestijd van een half uur vaak een goed begin. Een lestijd van drie kwartier of langer is aanbevolen voor leerlingen die wat ouder zijn of die al meer muziekervaring hebben.

Tarieven voor volwassenen (vanaf 21 jaar)

Lessen 45 minuten 60 minuten
Prijs per les € 40,- € 50,-
Module 1: 17 lessen € 680,- € 850,-
Module 2: 15 lessen € 600,- € 750,-
Module 3: 9 lessen € 360,- € 450,-
Totaal cursusjaar: 41 lessen € 1.640,- € 2.050,-

Volwassenen kunnen kiezen voor wekelijkse lessen, lessen om de week of in overleg lessen afspreken.

Voor iedereen geldt:
o Een proefles van een half uur kost €15,-, betaling vooraf.
o Voor les aan huis bij de leerling geldt een voorrijtarief van €5,- per les, vooraf te betalen per module.
o Voor ensembles zijn de lessen en tarieven in overleg, afhankelijk van de groepsgrootte en van de wensen en mogelijkheden.

Lesvoorwaarden:
Inschrijving en betaling
o Inschrijving is per module.
o De lessen worden aan het begin van iedere module vooruit betaald voor de gehele module.
o Instroom is het hele jaar door mogelijk, het moduletarief wordt dan naar rato van het resterende aantal lessen in de module berekend.

Les afzeggen
o Bij afzeggen door de cursist wordt in overleg en indien mogelijk, gezocht naar een inhaalmogelijkheid. Er is in geen geval teruggave van lesgeld, ook niet als de les geheel vervalt.
o De cursist wordt dringend verzocht om afzeggingen zo spoedig mogelijk aan de docente door te geven.
o Bij afzeggen door de docente van 1 les per module wordt in overleg gezocht naar een inhaalmogelijkheid, eventueel later in het cursusjaar. Er is geen teruggave van lesgeld, ook niet als de les geheel vervalt. Bij afwezigheid van de docente van meer dan 1 les per module wordt gezocht naar een vervanger of wordt het geld van de afgezegde lessen terugbetaald.
o Bij langdurige afwezigheid van de cursist of de docente wordt in overleg een regeling getroffen.

Speciale omstandigheden (Corona)
o In de vioolstudio worden de actueel geldende coronamaatregelen toegepast.
o In overleg kunnen lessen zo nodig on-line gegeven worden.