Hoe vaak les en hoe lang.

De vioollessen zijn wekelijks, individueel of in kleine groepen. Er zijn 40 lessen per schooljaar, verdeeld in drie modules. In de schoolvakanties zijn er geen lessen. De duur van een les kan variëren van een half uur tot een uur. In de praktijk vinden veel leerlingen een les van driekwartier heel zinvol om verder te komen. Gevorderden kunnen ook tweewekelijks lessen volgen of op afspraak, soms ook in de schoolvakanties.

De ensemblelessen zijn groepslessen en kunnen op afspraak per les of per serielessen worden gemaakt. De lestijd is variabel, maar een uur is wel een minimum om voortgang te boeken en om een stuk te kunnen doorspelen.